• QUẠT ĐIỀU HÒA – MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUNHOUSE SHD7770

  – Giải pháp làm mát tối ưu, giảm tới 15 độ C trong điều kiện lý tưởng: Nhiệt độ môi trường >= 42 độ C, Độ ẩm môi trường <=40% và phòng thoáng… 
  – Dễ dàng di chuyển 
  – Thân nhựa ABS 
  – An toàn sức khỏe, làm sạch không khí 
  – Lưu lượng gió cực mạnh 7.000 m3/h 
  – Thời gian làm mát lên tới 20h 
  – 3 mặt lấy gió

  10.750.000 Đ
 • QUẠT ĐIỀU HÒA – MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUNHOUSE SHD7721

  – Giải pháp làm mát tối ưu, giảm tới 15 độ C trong điều kiện lý tưởng: Nhiệt độ môi trường >= 42 độ C, Độ ẩm môi trường <=40% và phòng thoáng… 
  – Diệt khuẩn, khử mùi 
  – Điều khiển từ xa 
  – Dễ dàng di chuyển 
  – 3 cấp độ gió, chế độ đảo chiều tự động 
  – Thân nhựa ABS 
  – An toàn sức khỏe, làm sạch không khí 
  – Hẹn giờ lên đến 24 tiếng 
  – 3 mặt lấy gió 
  – Tích hợp cổng USB tiện lợi 

  4.720.000 Đ
 • QUẠT ĐIỀU HÒA – MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUNHOUSE SHD7720

  – Giải pháp làm mát tối ưu, giảm tới 15 độ C trong điều kiện lý tưởng: Nhiệt độ môi trường >= 42 độ C, Độ ẩm môi trường <=40% và phòng thoáng… 
  – Diệt khuẩn, khử mùi 
  – Điều khiển từ xa 
  – Dễ dàng di chuyển 
  – 3 cấp độ gió, chế độ đảo chiều tự động 
  – Thân nhựa ABS 
  – An toàn sức khỏe, làm sạch không khí 
  – Hẹn giờ lên đến 24 tiếng

  4.290.000 Đ
 • QUẠT ĐIỀU HOÀ – MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUNHOUSE SHD7714

  – Giải pháp làm mát tối ưu, giảm tới 15 độ C trong điều kiện lý tưởng: Nhiệt độ môi trường >= 42 độ C, Độ ẩm môi trường <=40% và phòng thoáng… 
  – Chế độ làm mát, chế độ ion âm 
  – Dễ dàng di chuyển 
  – 3 cấp độ gió, chế độ đảo chiều tự động 
  – Thân nhựa ABS 
  – An toàn sức khỏe, làm sạch không khí 
  – Giải nhiệt ngày hè

  4.620.000 Đ
 • QUẠT ĐIỀU HOÀ – MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUNHOUSE SHD7722

  – Giải pháp làm mát tối ưu, giảm tới 15 độ C trong điều kiện lý tưởng: Nhiệt độ môi trường >= 42 độ C, Độ ẩm môi trường <=40% và phòng thoáng… 
  – Chế độ làm mát, chế độ ion âm 
  – Dễ dàng di chuyển 
  – 3 cấp độ gió, chế độ đảo chiều tự động 
  – Thân nhựa ABS 
  – An toàn sức khỏe, làm sạch không khí 
  – Giải nhiệt ngày hè

  4.825.000 Đ
 • QUẠT ĐIỀU HOÀ – MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUNHOUSE SHD7723

  – Giải pháp làm mát tối ưu, giảm tới 15 độ C trong điều kiện lý tưởng: Nhiệt độ môi trường >= 42 độ C, Độ ẩm môi trường <=40% và phòng thoáng… 
  – Chế độ làm mát, chế độ ion âm 
  – Dễ dàng di chuyển 
  – 3 cấp độ gió, chế độ đảo chiều tự động 
  – Thân nhựa ABS 
  – An toàn sức khỏe, làm sạch không khí 
  – Giải nhiệt ngày hè

  5.240.000 Đ
 • QUẠT ĐIỀU HOÀ – MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUNHOUSE SHD7730

  – Giải pháp làm mát tối ưu, giảm tới 15 độ C trong điều kiện lý tưởng: Nhiệt độ môi trường >= 42 độ C, Độ ẩm môi trường <=40% và phòng thoáng… 
  – Chế độ làm mát, chế độ ion âm 
  – Dễ dàng di chuyển 
  – 3 cấp độ gió, chế độ đảo chiều tự động 
  – Thân nhựa ABS 
  – An toàn sức khỏe, làm sạch không khí 
  – Giải nhiệt ngày hè

  5.770.000 Đ
 • QUẠT ĐIỀU HOÀ – MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUNHOUSE SHD7742

  – Giải pháp làm mát tối ưu, giảm tới 15 độ C trong điều kiện lý tưởng: Nhiệt độ môi trường >= 42 độ C, Độ ẩm môi trường <=40% và phòng thoáng… 
  – Chế độ làm mát, chế độ ion âm 
  – Dễ dàng di chuyển 
  – 3 cấp độ gió, chế độ đảo chiều tự động 
  – Thân nhựa ABS 
  – An toàn sức khỏe, làm sạch không khí 
  – Giải nhiệt ngày hè

  6.190.000 Đ
 • QUẠT ĐIỀU HÒA – MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUNHOUSE SHD7752

  – Giải pháp làm mát tối ưu, giảm tới 15 độ C trong điều kiện lý tưởng: Nhiệt độ môi trường >= 42 độ C, Độ ẩm môi trường <=40% và phòng thoáng… 
  – Chế độ làm mát, chế độ ion âm 
  – Dễ dàng di chuyển 
  – 3 cấp độ gió, chế độ đảo chiều tự động 
  – Thân nhựa ABS 
  – An toàn sức khỏe, làm sạch không khí 
  – Giải nhiệt ngày hè

  6.190.000 Đ
 • QUẠT ĐIỀU HOÀ – MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUNHOUSE SHD7772

  – Giải pháp làm mát tối ưu, giảm tới 15 độ C trong điều kiện lý tưởng: Nhiệt độ môi trường >= 42 độ C, Độ ẩm môi trường <=40% và phòng thoáng… 
  – Chế độ làm mát, chế độ ion âm 
  – Dễ dàng di chuyển 
  – 3 cấp độ gió, chế độ đảo chiều tự động 
  – Thân nhựa ABS 
  – An toàn sức khỏe, làm sạch không khí 
  – Giải nhiệt ngày hè

  9.350.000 Đ
 • QUẠT ĐIỀU HOÀ – MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUNHOUSE SHD7782

  – Giải pháp làm mát tối ưu, giảm tới 15 độ C trong điều kiện lý tưởng: Nhiệt độ môi trường >= 42 độ C, Độ ẩm môi trường <=40% và phòng thoáng… 
  – Chế độ làm mát, chế độ ion âm 
  – Dễ dàng di chuyển 
  – 3 cấp độ gió, chế độ đảo chiều tự động 
  – Thân nhựa ABS 
  – An toàn sức khỏe, làm sạch không khí 
  – Giải nhiệt ngày hè

  11.450.000 Đ
 • QUẠT ĐIỀU HOÀ – MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUNHOUSE SHD7745

  – Giải pháp làm mát tối ưu, giảm tới 15 độ C trong điều kiện lý tưởng: Nhiệt độ môi trường >= 42 độ C, Độ ẩm môi trường <=40% và phòng thoáng…  
  – Chế độ làm mát, chế độ ion âm 
  – Dễ dàng di chuyển  
  – 3 cấp độ gió 
  – Thân nhựa ABS  
  – An toàn sức khỏe, làm sạch không khí  
  – Giải nhiệt ngày hè

  Liên hệ
 • QUẠT ĐIỀU HOÀ – MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUNHOUSE SHD7795

  – Giải pháp làm mát tối ưu, giảm tới 15 độ C trong điều kiện lý tưởng: Nhiệt độ môi trường >= 42 độ C, Độ ẩm môi trường <=40% và phòng thoáng… 
  – Thiết kế 2 tầng điều chỉnh gió độc lập 
  – Dễ dàng di chuyển 
  – 3 cấp độ gió, phím cơ dễ điều chỉnh 
  – Thân nhựa ABS 
  – An toàn sức khỏe, làm sạch không khí 
  – Giải nhiệt ngày hè

  14.590.000 Đ
Lên đầu Lên đầu