Chính sách khách hàng

08.05.2017 - 10:05:56

CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG

  1. Siêu Thị Điện Máy Thanh Tùng  cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn

chất lượng phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

  1. Với mục tiêu chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh và giao hàng đúng thời hạn.
  2. Bảo vệ quyền lợi khách hàng về thương hiệu và nhãn hiệu hàng hóa.
  3. Đảm bảo uy tín tôn trọng khách hàng.
  4. Đáp ứng yêu cầu về đánh giá chính sách xã hội, đánh giá chất lượng và an ninh theo tiêu chuẩn đánh giá khách hàng.
  5. Chào giá cạnh tranh.
  6. Cam kết thời gian sản xuất, năng lực khách hàng.
  7. Cam kết thời gian giao hàng.
  8. Cam kết chống tiêu cực, hối lộ trong sản xuất kinh doanh.
Lên đầu Lên đầu